सांगावा – भयकथा © विद्याधर सुळे

सांगावा ( ही  भयकथा व त्यातील पात्रे संपूर्णपणे काल्पनिक असून तिचा व त्यांचा प्रत्यक्षपणे कोणाही हयात व्यक्तीशी वा प्रसंगाशी काहीही संबंध

Read more

ब्रह्मदेवांना डॉक्टरेट ?

स्वर्ग लोकातील समस्त देवगणांची  एक महासभा महामंत्री इंद्रदेवाच्या दरबारात आयोजित करण्यात आली होती. आयोजक होते स्वर्ग -मृत्यू- पाताळ या तिन्ही  लोकांतून

Read more
Main Menu